Dr. GÜRSEL VELİOĞLU

Dr. GÜRSEL VELİOĞLU
1969 Bulgaristan, Eski Cuma doğumlu, ilköğrenim ve liseyi doğduğu şehirde tamamladı.

1995 Yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

1996-2000 yılları arasında özel bir hastanenin diyaliz merkezin de sorumlu hekimlik görevini yaptı. 2000-2007 yılları arasında Sağlık Bakanlığına bağlı Küçük Çekmece semt polikliniği dahiliye bölümünde çalıştı.

2007-2018 Yılları arasında The Life Co Well Being merkezinde sorumlu hekim olarak çalıştı.

2018 Yılında Onlyhealth.co Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde tıbbi sorumlu ve kendi özel muayenehanesinde geleneksel tamamlayıcı tıp (GETAT) uygulamalarına devam etmektedir.

2008-2019 Yılları arasında Türkiye Manuel Terapi Derneği kurucu, yönetim kurulu üyesi ve derneğin Genel Sekreteri görevini yapmıştır.

Bulgaristan Manuel Tıp Derneği Kurucu ve yönetim kurulu üyesidir.

Bilimsel Akupunktur Derneği üyesidir.

Tamamlayıcı Tıp konusunda otuzu aşkın sertifikaya sahiptir. Bunlardan bazıları şöyledir:

MANUEL TERAPİ – FİMM SERTİFİKASI:
Eğitimlerini Bulgaristan, Rusya, Almanya ve İsveç’te bulunan merkezlerde toplamda 1500 saat olarak tamamlamıştır.

NÖRALTERAPİ – İGNH SERTİFİKASI:
2006 Yılında 2 yıllık sertifikasyon programını tamamlayıp, nöralterapi sertifikası almıştır. (TC Diploma No:8)

AKUPUNKTUR:
2008 Yılında Yeditepe Üniversitesi 700 saatlik Sağlık Bakanlığı akupunktur sertifika programını tamamlamıştır.

OZON TERAPİ:
Ozonmed Derneği (Avrupa Ozon Konseyi sertifika programı).

TAMAMLAYICI TIP YÖNTEMLERİ:
Homeopati, Mikrosistem Tedavileri, Kolon Hidroterapi, Applied Kineziyoloji gibi yöntemler konusunda eğitimleri tamamlamıştır.

PROLOTERAPİ:
Türkiye Proloterapi Derneği ve Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikaları mevcuttur.

PERİNÖRAL ENJEKSİYONLAR:
Yöntemin yaratıcısı Yeni Zellandalı Dr. John Lyftogt’dan özel eğitim almıştır.

“MANUEL TIP” ismi altında Türkçe olarak ilk defa 2008 yılında yayınlanmış bilimsel bir kitabı vardır (Güneş Tıp Yayınevi). “TAMAMLAYICI TIP VİZYONU” ismi altında ikinci kitabı bulunmaktadır (Profil Kitap).

Dr. GÜRSEL VELİOĞLU NASIL BİR TEDAVİ YÖNTEMİ UYGULAMAKTADIR?

Dr. Gürsel Velioğlu, ortopedik manuel terapiyi (visseral terapiler dahil) lokomotif branş olarak benimseyip, nöralterapi, proloterapi, perinöral enjeksiyonlar, biyolojik ajanlarla tedaviler ve akupunktur gibi yöntemlerin kombinasyonlarından oluşan tedavi uygulamaktadır.

Leave a comment